Tehnična plastika zbrana na enem mestu!

Na tej strani opišemo vso dobavljivo tehnično plastiko izdelano v EU. Tehnična oz. konstrukcijska plastika je dobavljiva v obliki plošč, palic ali cevi.  V našem podjetju izdelujemo strojne elemente s klasično ali CNC tehnologijo rezkanja ali struženja. Za odrez uporabljamo klasične žage ter vodni ali laserski odrez. Naša tehnična plastika predstavlja najboljše razmerje med ceno in mehanskimi karakteristikami.

 

Tehnična plastika enostavna za obdelavo

PA - Tehnična plastika z udarno odpornostjo ter samo-mazalnostjo

Poliamidi, PA, tehnična plastika poliamidi so delno kristalinični termoplasti. Najpogostejši inženirski obliki sta PA6 in PA66, tudi PA12. Poliamidi imajo številne podskupine, splošno znana je modifikacija z oljem, PA6+olje, ki je samo-mazalna izvedba. Izdelani so s postopkom litja, PA6G, ali ekstrudiranja, PA6E. Poliamidi so trdni in žilavi. Imajo dobre drsne lastnostmi ter visoko odpornost proti obrabi. Poliamidi so dovzetni za vlago. Temperaturno so obstojni v intervalu od -40°C do 110 °C, za kratek čas do 150 °C. Temperaturno obstojnost je potrebno preveriti za vsak tip poliamida posebej. Poliamid uporabljamo za ležaje, transportne valje, kolesa za škripce, zobnike, jermenice, puše, smučarska vezi in drugo.

Materialne lastnosti  
Absorbcija vode: odlično
Trdnost | trdota | žilavost: dobro
Temperaturni razpon: dobro
Dimenzijska stabilnost v f-ji od T: srednje
Limanje, varjenje in strojna obdelava: dobro
Kislinska in kemijska odpornost: dobro

PA poliamid tehnična plastika politrim

PA poliamid izdelek tehnična inženirska plastika politrim

POM tehnična plastika politrim

POM izdelek

POM - Tehnična plastika z visoko trdnostjo in odlično obdelovalnostjo

Poliacetal (acetal, polioksimetilen), tehnična plastika POM, je visoko kristalinični polimer. Ima dobro natezno trdnostjo, visoko trdoto, nizek koeficient trenja, dobro dimenzijsko stabilnost, togost, žilavost, tudi pri nižjih temperaturah, kemijsko odpornost, dobre obrabne in drsne lastnosti, dobre elektroizolacjske lastnosti ter visoko prebojno trdnost. Temperaturno uporaben od - 40 °C do 105 °C, krajše 140 °C. Izpeljanke POM+PTFE, POM GF30, POM+PE in ostale izboljšujejo trenje in obrabno odpornost. Obstojnost v alhkoholih, bencinu, ter ostalih organskih medijih. POM je prvi med enakimi z vidika razmerja med ceno in kakovostjo. Strojna obdelava nesimetričnih izdelkov zahteva poseben tehnološki pristop.

Materialne lastnosti  
Absorpcija vode: srednje
Trdnost | trdota | žilavost: dobro
Temperaturni razpon: dobro
Dimenzijska stabilnost v f-ji od T: dobro
Limanje, varjenje in strojna obdelava: odlično
Kislinska in kemijska odpornost: dobro


PE - Obdelovalnost ter kemijska odpornost
Polietilen, PE tehnična plastika, je delno kristaliničen termoplast. Poznamo HDPE (PE300), HMWPE (PE500), ter UHMWPE (PE1000). Razlikujejo se po molekulski masi ter mehanskih lastnostih. Temperaturno območje do 95°C, krajši čas do 120°C. Material se lomi pri -50°C. Obstojen je v razredčenih kislinah, alkoholih, oljih, HDPE tudi v bencinu. Primeren je za stik z živili. Lepljenje zaradi nepolarnosti ni priporočljivo. Ima odlične elektroizolacijske lastnosti. Se vari. Za PE1000 je značilna manjša gostota 0.94 g/cm3 (HDPE 0.96 g/cm3) kar mu izboljša količnik trenja ter obrabno ter udarno odpornost. Uporaba PE1000; vodila, transportni trakovi, podajalni sistemi, strojni deli črpalk in drugo. HDPE uporabimo pri mehansko manj izpostavljenih aplikacijah kot so tesnila, držala, pokrovi in drugo.

Materialne lastnosti  
Absorbcija vode: srednje
Trdnost | trdota | žilavost: dobro
Temperaturni razpon: srednje
Dimenzijska stabilnost v f-ji od T: dobro
Limanje, varjenje in strojna obdelava: Limanje problematično, ostalo dobro
Kislinska in kemijska odpornost: odlično

PEHD UHMWPE HMWPE PE300 PE500 PE1000 polietilen politrim

PEHD izdelek UHMWPE HMWPE PE300 PE500 PE1000 polietilen politrim

PP polipropilen konstrukcijska plastika politrim

PP izdelek tehnična plastika politrim


PP - Varilnost ter kislinska in kemijska odpornost
Polipropilen, PP tehnična plastika, je delno kristaliničen termoplast. Nepolarna struktura mu omogoča veliko molekularno maso. Na ta način je odporen na kemikalije in vodne raztopine soli, kislin in baz. Homopolimeri so pri sobni temperaturi togi in žilavi. Za vodo ni dovzeten. Temperaturni uporaben do 100 °C, krajši čas do 130 °C. Pri 0° se lomi. PP je enostaven za obdelavo, toplotno oblikovanje in varjenje. Dobra odpornost na udarce ter boljša odpornost na praske kot HDPE. Primeren je za kontakt s hrano. Uporablja se za izdelavo hladilnih stolpov, čistilnih stolpov za izpiranje plinov, komponente črpalk, stenske obloge, kuhinjske pulte in drugo.

Materialne lastnosti  
Absorbcija vode: srednje
Trdnost | trdota | žilavost: dobro
Temperaturni razpon: srednje
Dimenzijska stabilnost v f-ji od T: srednje
Limanje, varjenje in strojna obdelava: Limanje problematično, ostalo dobro
Kislinska in kemijska odpornost: odlično


PP-HT - Temperatura in sterilizacija
Polipropilen za visoke temperature, PP-HT tehnična plastika, je inovativen material na osnovi polipropilena, ki s svojimi karakteristikami zapolnjuje vrzel med poliolefini in tehničnimi termoplasti. Je dimenzijsko stabilen ter toplotno obstojen od -30 °C do 105 °C, krajši čas tudi do 140 °C. Primeren je za višje mehanske obremenitve. Sorazmerno lahka tehnična plastika s specifično gostoto 0.93 g/cm3.  Pogosto se uporablja v medicini in farmaciji. Primer uporabe so ohišja za kirurške instrumente in drugi medicinski material, ki se ga lahko brez težav očisti v avtoklavu kar omogoča odpornost materiala na povišane temperature. Material se uporablja tudi v avto industriji in sicer za izdelavo planetnikov oziroma držal, ki se uporabljajo v postopku vakuumske metalizacije žarometov ali pa za ohišja ležajev in strojnih elementov za črpalke.

Materialne lastnosti  
Absorbcija vode: srednje
Trdnost | trdota | žilavost: dobro
Temperaturni razpon: dobro
Dimenzijska stabilnost v f-ji od T: dobro
Limanje, varjenje in strojna obdelava: Limanje problematično, ostalo dobro
Kislinska in kemijska odpornost: odlično

PP-HT konstrukcijska plastika politrim

Fotografie: Fotostudio Schmidt Am Hellenteich 53 59929 Brilon 02961/51120

PET tehnična plastika politrim

PET izdelek

PET - Dimenzijska stabilnost in kemična odpornost 
Polietilentereftalat, PET tehnična plastika, je delno kristalinični termoplast z dobrimi električno izolativnimi lastnostmi. Material je trden, trd, žilav in dimenzijsko stabilen. PET plastiko uporabljamo v temperaturnem območju med -20 °C do 160 °C. Zaradi odličnih drsnih lastnosti in dobre obrabne odpornosti se PET plastika pogosto uporablja za mersko stabilne tehnične izdelke z majhno obrabo, dobrimi drsnimi lastnostmi in temperaturno stabilnostjo. Primer aplikacije so komponente črpalk, ohišja krogličnih ležajev, drsni ležaji, grla luči, stikala, zobniki, drsni elementi, sklopke. Fiziološka varnost je zagotovljena s strani BfR in FDA certifikatov.

Materialne lastnosti  
Absorpcija vode: srednje
Trdnost | trdota | žilavost: dobro
Temperaturni razpon: dobro
Dimenzijska stabilnost v f-ji od T: odlično
Limanje, varjenje in strojna obdelava: dobro
Kislinska in kemijska odpornost: dobro

 


PVC - Togost ter kislinska in kemijska odpornost
Polivinilklorid, PVC tehnična plastika, je material z visoko togostjo ter nadpovprečno kemično odpornostjo. Obstojen v kislinah, razredčilih, bencinu, bazah, alkoholih in drugo. PVC se vari in lepi. Ima dobro električno izolativnost. Temperaturno je uporaben do + 60 °C. Lomi se pri -5 °C. Zmerna odpornost na udarce in zmerna delovna temperatura ter zelo dobra odpornost na vlago. Odlikuje ga dobra dimenzijska stabilnost. Je samogasen. Gori s sajastim plamenom. PVC uporabljamo za izdelavo posod za shranjevanje kemikalij, komponent za cisterne, komponent za črpalke, za električne izolatorje, fitinge in drugo. Pri strojni je potrebno hlajenje, odrezki se ne lomijo temveč navijajo na obdelovanec.

Materialne lastnosti  
Absorbcija vode: srednje
Trdnost | trdota | žilavost: srednje
Temperaturni razpon: srednje
Dimenzijska stabilnost v f-ji od T: srednje
Limanje, varjenje in strojna obdelava: dobro
Kislinska in kemijska odpornost: odlično

PVC inženirska plastika politrim

PVC izdelek tehnična plastika politrim

PTFE tehnična plastika politrim

PTFE izdelek inženirska plastika politrim


PTFE - Kemijsko obstojen z nizkim trenjem
Polietrafluoretilen, PTFE tehnična plastika, znan kot Teflon, je delno kristalinični termoplast. Ne navzema vlage. Površina PTFE je spolzka, praktično nelepljiva. V kolikor želimo lepiti, je potrebno predhodno jedkanje ali plazmiranje. Temperaturni razpon od - 270 °C do 260 °C. Dolgoročna sončna svetloba mu ne spremeni lastnosti. PTFE se pogosto modificira s pomočjo polnil, ki izboljšujejo trenje, togost in trdoto ter obrabo in dimenzijsko stabilnost. Odporen je skoraj na vse kemikalije. Ima odlične dielektrične lastnosti. Uporaba za tesnila, batne in drsne obročke, drsni ležaji, električne in toplotne izolatorje, varilne čeljusti, membrane, prenosniki toplote in drugo.

Materialne lastnosti  
Absorbcija vode: srednje
Trdnost | trdota | žilavost: odlično
Temperaturni razpon: odlično
Dimenzijska stabilnost v f-ji od T: odlično
Limanje, varjenje in strojna obdelava: srednje
Kislinska in kemijska odpornost: odlično

PEEK - Temperatura ter stabilnost
Poliariletereterketon, PEEK tehnična plastika, lahko neprestano delujejo na 250 °C, krajše do 310 °C. PEEK odlikujejo superiorne lastnosti. V številnih primerih lahko nadomesti kovinske materiale. PEEK ima nadpovprečen odziv pri dinamičnih obremenitvah, nizek koeficient toplotnega raztezanja, visoko natezno in upogibno trdnost, visoka udarna žilavost. Odporen je na večino kemičnih snovi ter na rentgenske žarke, abrazivno odporen. Dimenzijsko stabilen material z nizkim koeficientom trenja, se lahko sterilizira z vročo paro. Uporablja se za izdelavo vročevodnih števcev, zobniških dvojic, rotorjev, drsnih ležajev in drugo.

Materialne lastnosti  
Absorbcija vode: srednje
Trdnost | trdota | žilavost: dobro
Temperaturni razpon: odlično
Dimenzijska stabilnost v f-ji od T: odlično
Limanje, varjenje in strojna obdelava: dobro
Kislinska in kemijska odpornost: odlično

PEEK tehnična plastika politrim

PEEK izdelek tehnična plastika politrim

PVDF tehnična plastika politrim

PVDF izdelek konstrukcijska plastika politrim


PVDF - Kemična in kislinska odpornost
Polivinilfluorid, PVDF tehnična plastika, je visoko kristalinični termoplast. Dobre električne, kemične, termične in mehanske lastnosti ohranja skozi temperaturni spekter od -40 °C do +150 °C. Odporen je na zunanje vremenske vplive, UV sevanje, gama žarke in številne kemične snovi. PVDF je samogasen z minimalnimi emisijami dima. Je zelo dober električni izolator. Ne absorbira vode, ni toksičen. Primeren je za stik z živili. Mehanska obdelava je enostavna kot pri PA. Vari se s klasičnimi varilnimi metodami. Uporabljamo ga v aplikacijah, ki pogojujejo visoko kemijsko in kislinsko odpornost in/ali so v stiku z živili.

Materialne lastnosti  
Absorbcija vode: srednje
Trdnost | trdota | žilavost: dobro
Temperaturni razpon: odlično
Dimenzijska stabilnost v f-ji od T: dobro
Limanje, varjenje in strojna obdelava: dobro
Kislinska in kemijska odpornost: odlično

ABS - Visoka togost in žilavost
Akrilonitril butandien stiren, ABS tehnična plastika, je delno kristalinični termoplast. Ima dobro odpornost na praske, dobro trdnost in togost. Temperaturno območje uporabe je med -45 in 100 °C. Odlično zmanjšuje hrup. Zaradi dobrih mehanskih lastnosti je ABS plastika pogosto uporabljena v preciznem inženiringu. Teoretična gostota ABS je 1,05 g/cm3. ABS sodi v skupino lažjih polimerov, skupaj s PE in PP. Glavne lastnosti; majhna absorpcija vode, dobra trdnost, togost in trdota, zmerno temperaturno območje uporabe, dobra dimenzijska stabilnost in odpornost na toplotno deformacijo, enostaven za strojno obdelavo ter dobra odpornost na kemikalije.

Materialne lastnosti  
Absorpcija vode: srednje
Trdnost | trdota | žilavost: dobro
Temperaturni razpon: srednje
Dimenzijska stabilnost v f-ji od T: dobro
Limanje, varjenje in strojna obdelava: dobro
Kislinska in kemijska odpornost: dobro

Produktgruppe ABS

ABS izdelek tehnična plastika politrim

PC tehnična plastika politrim

PC izdelek tehnična plastika politrim

PC - Brezbarven in oblikovno stabilen
Polikarbonat, PC tehnična plastika, je amorfen termoplast. Odlikuje ga visoka togost, električno-izolativne lastnosti in odpornost na temperaturne deformacije. Ima dobro udarno trdnost ter dimenzijsko stabilnost. Temperaturni doseg od -60 °C do 120 °C, krajše 130 °C. PC ima nadpovprečno časovno, vremensko obstojnost. Zaradi transparentnosti PC pogosto uporabljamo za optično čiste dele, v elektrotehniki in medicini. Izpeljanka z dodatkom stekla PC GF30 zviša trdnost in togost (E modul), nekoliko zniža žilavost. Dobre elektroizolacijske lastnoti so neodvisne od vlage in temperature. Uporabljamo ga za varnostne revizijske zaščite, razna ohišja, table, ohišja filtrov, medicinski elementi. FDA certifikat zagotavlja fiziološko varnost.

Materialne lastnosti  
Absorpcija vode: srednje
Trdnost | trdota | žilavost: dobro
Temperaturni razpon: dobro
Dimenzijska stabilnost v f-ji od T: dobro
Limanje, varjenje in strojna obdelava: dobro
Kislinska in kemijska odpornost: dobro


PMMA - Transparentnost ter obdelovalnost
Polimetilmetakrilat, PMMA, oziroma akrilno, pleksi steklo je amorfen termoplast. Lahek, steklu podoben material z 1.19 g/cm3. Ima odlično odpornost na vremenske vplive ter nadpovprečno optično čistočo. Temperatura uporabe do +70°C. Prozorne akrilne plošče so boljša, varnejša izbira kot steklo, saj so 17x močnejše in polovico lažje. Je enostavno za obdelavo, lepljenje in oblikovanje. Lito akrilno steklo je izjemno kvalitetno, z odličnimi tehničnimi lastnostmi in visoko trdnostjo. Ekstrudirano se lažje oblikuje z vakuumom in je primerno za aplikacije zahtevnejših oblik. Ima dobro odpornost na vremenske vplive in UV sevanje, dolga življenjska doba, dobre akustične lastnosti, odlična površinska trdota. Uporaba za vitrine, izložbena okna, trgovinske regale, police, okvirjanje, oznake, zaščitne zasteklitve, svetila in strešna okna, predelne stene in drugo.

Materialne lastnosti  
Absorbcija vode: srednje
Trdnost | trdota | žilavost: dobro
Temperaturni razpon: srednje
Dimenzijska stabilnost v f-ji od T: srednje
Limanje, varjenje in strojna obdelava: odlično
Kislinska in kemijska odpornost: dobro

PMMA akrilno steklo pleksi tehnična plastika politrim

PMMA izdelek tehnična plastika politrim

PPE 2 politrim tehnična plastika novo mesto

PPE izdelek tehnična plastika

 

PPE - Udarna trdnost in hidrolitična odpornost
Polifenileneter, PPE, je amorfen termoplast. Temperaturno uporaben med -40 °C do 115 °C. Ima visoko odpornost na temperaturno obremenitev, dimenzijsko stabilnost in zelo majhno absorpcijo vlage. Z 1.06 g/cm3 sodi med lažje inženirske plastike. Dobra trdnost, togost in trdota. Enostaven za strojno obdelavo. Nekoliko slabša odpornost na kemikalije. PPE je zelo težko vnetljiv. Uporablja se za nadzorne plošče, pogonske sklope, bela tehnika, elektrotehnične komponente in drugo. Ima FDA certifikat. Izpeljanka s steklenimi vlakni PPE GF30 izboljša togost, natezno ter upogibno trdnost, odpornost na udarce se nekoliko zmanjša.

Materialne lastnosti  
Absorpcija vode: srednje
Trdnost | trdota | žilavost: dobro
Temperaturni razpon: dobro
Dimenzijska stabilnost v f-ji od T: dobro
Limanje, varjenje in strojna obdelava: dobro
Kislinska in kemijska odpornost: srednje


PUR - Velik raztezek ter obrabna odpornost
Poliuretan, PUR, je termoplastični elastomer. Material ima visoko natezno trdnost z velikim raztezkom ter visok E modul. Na razpolago so različne trdote Shore A. PUR je izredno odporen na obrabo. Njagov histerezni učinek je skoraj ničen. Ima dober oprijen s kovinami. Temperatura delovanja od -40 °C do 80°C, krajše do 110 °C. Neobstojen je v alkoholih, vroči vodi, oljih in maščobah, kislinah in bazah. UV ni stabilen. Za strojno obdelavo potrebujemo ostrta orodja. Nekateri uporabniki ga pred strojno obdelavo zamrznejo s čimer si olajšajo struženje oziroma rezkanje. Uporaba; dušilni elementi, puše, tesnila, oblazinjenje koles, obrabni elementi in drugo. 

Materialne lastnosti  
Absorbcija vode: srednje
Trdnost | trdota | žilavost: dobro
Temperaturni razpon: dobro
Dimenzijska stabilnost v f-ji od T: srednje
Limanje, varjenje in strojna obdelava: srednje
Kislinska in kemijska odpornost: srednje


PUR

PUR plastika tehnična plastika politrim


PSU - Trdnost ter kemijska odpornost
Polisulfon, PSU, je amorfen termoplast. Je prozoren, visoko transparenten material. Odlikuje jih visoka trdnost, togost in žilavost tudi pri temperaturi do -100 °C. Zgornja temperatura uporabe polisulfona je +150 °C, krajše tudi do +180 °C. PSU je tako kot PA higroskopičen, mehanske lastnosti se mu z navzemanjem vlage spreminjajo. Je nepolaren zato ima dobre elektroizolacijske lastnosti zanemarljive dielektrične izgube. PSU je termično stabilen z majhnim koeficientom toplotnega raztezanja. Obstojen je v bencinu, olju, alkoholih, nekaterih kislinah in bazah. Pri strojni obdelavi ne hladimo oziroma ne mažemo. Material lahko poliramo. Uporablja za pri mehansko zahtevnejših aplikacijah kjer je zahtevana prozornost, kot so ohišja, zobniki, drsni elementi in drugo.

Materialne lastnosti  
Absorbcija vode: srednje
Trdnost | trdota | žilavost: zelo dobro
Temperaturni razpon: zelo dobro
Dimenzijska stabilnost v f-ji od T: dobro
Limanje, varjenje in strojna obdelava: dobro
Kislinska in kemijska odpornost: zelo dobro

Materialne lastnosti  
Absorbcija vode: srednje
Trdnost | trdota | žilavost: odlično
Temperaturni razpon: odlično
Dimenzijska stabilnost v f-ji od T: dobro
Limanje, varjenje in strojna obdelava: dobro
Kislinska in kemijska odpornost: odlično


PPSU - Mehanska ter kemijska odpornost
Polifensulfon, PPSU, je amorfen material. Odlikuje ga odlična udarna žilavost in kemična odpornost. Temperatura obratovanja izdelkov iz PPSU je do +180°C, krajše tudi do +210 °C. Material ima izredno udarno odpornost in kemično stabilnost. Uporablja se v avtomobilski industriji za izdelavo aplikacij, kjer potrebujemo ognje-odpornost ob visoki udarni trdnosti, v vodovodnih sistemih za vročevodne fitinge, v zobozdravstvu in kirurgiji kjer od elementov zahtevamo večkratno sterilizacijo. PPSU material uporabljamo tudi za izdelavo notranjih komponent v letalski industriji.


PEI - Superiorne mehanske lastnosti
Polieterimid, PEI, je amorfen polimer. Ima odlične mehanske, toplotne ter električne lastnosti. Visoka trdnost, togost in trdita, nekoliko nižja žilavost. Dinamično odporni tudi v daljšem časovnem razponu. Nizka obraba ob nizkem količniku trenja. Temperatura obratovanja izdelkov iz PEI je do +170°C, krajše tudi do +200 °C. Značilen je po visoki odpornosti na ogenj. Odporen je tudi na sevanje zato se uporablja v nuklearni industriji. Obstojen je v etrih in alkoholih ter razredčenih kislinah. Uporabljajo se za izdelavo ležajev, zobnikov, rotorjev za ventilatorje, drsni elementi in drugo.

Materialne lastnosti  
Absorbcija vode: srednje
Trdnost | trdota | žilavost: odlično
Temperaturni razpon: odlično
Dimenzijska stabilnost v f-ji od T: dobro
Limanje, varjenje in strojna obdelava: dobro
Kislinska in kemijska odpornost: dobro

 

Laminati

Vas zanimajo tudi tehnični laminati (tekstolit, pertinaks ali steklolit)? Kliknite na povezavo.

Zalivne mase

Vas zanimajo tudi zalivne mase (poliuretan, silikon, epoksi)? Kliknite na povezavo.

Brizganje plastike

Vas zanima brizganje plastike in izdelava orodij ter vakuumska metalizacija in ultrazvočno varjenje? Kliknite na povezavo.