testolit tehnična plastika politrim


Tekstolit - Obrabna ter kemijska odpornost
Laminat Hgw2082, Tekstolit, je laminat izdelan na osnovi tankega bombažnega zamreženega sloja impregniran s fenolno smolo, ki služi kot vezivo. Ima dobro mehansko trdnost in nizko specifično gostoto. Odporen je na številne kemijske snovi ter je izredno obrabno odporen. Ker ima gladko površino se bolje mehansko obdeluje od ostalih laminatov. Tekstolit je enostaven za strojno obdelavo, ima nizek koeficient trenja, dobre električne in mehanske lastnosti. Laminat je na voljo v palicah ter ploščah. Palice so na voljo od FI-8 do FI-200 mm. Prodajamo plošče od debeline 0.5 mm do 120 mm.

Laminati tehnični list


Pertinaks - Električne lastnosti ter izolativnost
Laminat Hp2061, Pertinaks, je laminat izdelan na osnovi kraft papirja. Fenolna smola ima funkcijo veziva. Ima dobre električne lastnosti ter zmerne mehanske lastnosti.  Pertinaks ima dobre električne lastnosti, dobre mehanske lastnosti in izolativnost ter odporen je na vlago. Na voljo so plošče od debeline 0.5 mm pa vse do debeline 100 mm.


FotoFlexer_Photo pertinaks


FotoFlexer_Photo steklena vlakna


Steklolit - Električne lastnosti ter izolativnost
Laminati kot sta G10 in G11 spadajo v skupino laminatov s steklenimi vlakni. Izdelani so iz tkanih steklenih tkanin impregniranih z vezivno smolo. Ta skupina laminatov ima izredno visoko mehansko trdnost, dobre dielektrične lastnosti, ter dobre električne lastnosti v suhih in mokrih pogojih. Tovrstne laminate uporabljajo na primer orodjarji. Plošče namestijo med orodjem in strojem za brizganje. Od laminata se pričakuje dobra tlačna odpornost ter izolativnost (zanemarljiv prehod toplotne energije v smeri orodje-stroj). Tipi steklolita, ki so na voljo; Hgw2372 (G10), Hgw2372.4 (G11), Hgw2372.1 (FR-4) in Hgw2372.2 (FR-5). Palice so na voljo od FI-6 mm do FI-70 mm. Plošče so v debelinah od 0.2 mm pa vse do 80 mm.