POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja izhajajo iz fizikalnih zakonitosti tehnične plastike (polimerov) in zakonskih regulativ ter posledično opredelijo poslovni odnos med našim podjetjem kot ponudnikom in kupcem. Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa, tj. oddaje naročila. Kupec je ob oddaji naročila seznanjen s temi splošnimi pogoji poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

Za naše materiale veljajo zakonitosti, ki so zbrane v tem razdelku v obliki informacij in ki ustrezajo našim zadnjim dognanjem ter razumevanju vede o polimernih materialih. Naše podjetje Politrim, d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za točnost in popolnost informacij. Informacije iz nabora fizikalnih zakonitosti so navedene kot usmeritve. Dokončna odločitev primernosti kateregakoli materiala je izključno odgovornost uporabnika. Vsi materiali lahko na nek način predstavljajo neznanke, zato jih je potrebno uporabljati previdno ob izkustvenih načelih. Čeprav so tukaj opisane zakonitosti, ne moremo zagotoviti, da so to edine, ki obstajajo. Dodamo, da v podjetju Politrim dnevno nadgrajujemo svoje vedenje o materialih in tehnologijah obdelave, in sicer skozi različna sodelovanja z različnimi znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami ter doktorskimi in ostalimi študenti. Konstruktivno grajenje mostu med akademsko sfero in gospodarstvom je eno izmed ključnih načel našega podjetja.  


FIZIKA

1) Nizke temperature

Pri nizkih temperaturah postanejo plastični materiali zaradi svoje kemijske strukture krhki. Postanejo trdi, manj elastični ter občutljivi na udarce. Še posebej to velja za strojno obdelane kose, ki se jim pri nizkih temperaturah v primeru prevelike zunanje obremenitve poveča možnost loma. Zaradi tega te izdelke nikoli ne mečemo in ne tresemo ali kakorkoli drugače prekomerno obremenjujemo.

2) Klimatski pogoji

Sončno sevanje ter vlaga lahko plastiki spremenita mehanske lastnosti v smeri nepovratnih negativnih sprememb. Pri izpostavitvi plastike sevanju in vlagi lahko površina materiala pobledi oziroma oksidira, v kolikor ni dodatno zaščitena z UV dodatki, material pa lahko tudi vpije prekomerno vlago. Direktno sončno sevanje ali enostransko gretje lahko povzročita nepovratno deformacijo in valovitost, ki jo sprožita mehanizma termične ekspanzije in sprostitve notranjih zaostalih napetosti. To pomeni, da se strojno obdelane kose nikoli ne shranjuje zunaj. Zunaj se lahko za krajši čas shranjuje le polizdelke v obliki palic, cevi in plošč.

Ekstrudirani poliamidni polizdelki v obliki plošč, palic in cevi imajo sposobnost absorbiranja vlage. Proces absorbiranja se sproži, ko je poliamid izpostavljen visoki relativni vlažnosti. Vnos vlage v material lahko povzroči dimenzijsko odstopanje in upogibanje. Kljub popolnemu procesnemu nadzoru med proizvodnjo, tovrstnega dimenzijskega odklona ne moremo preprečiti ker gre za fizikalno-kemično lastnost materiala in ne toliko procesa. Zaradi tega priporočamo, da material porabite pravočasno in ga ne pustite predolgo izpostavljenega vlagi. Na površini polizdelkov so lahko vidne tudi sledi proizvodnje, izdelave polizdelka. Naši polizdelki niso primarno namenjeni dekoraciji temveč strojni obdelavi. Za več informacij Vam je na voljo standard DIN EN 15860. V kolikor navedeno vpliva na vašo aplikacijo, Vas prosimo, da nas kontaktirate.

3) Površina plastike

Med transportom in skladiščenjem je potrebno paziti na rokovanje z materiali, ki so občutljivi na praske. Ostri robovi skladiščnih polic, žeblji na paletah, grobi delci ali umazanija med materiali ali kakršnikoli drugi predmeti, ki imajo robove, lahko popraskajo material ali pa naredijo na materialu zareze. Posledično lahko zarezni učinek iz tovrstne zareze privede do razpoke materiala.

Tehnična plastika oziroma konstrukcijska plastika je material, ki je v osnovi namenjen strojni obdelavi z odvzemom materiala. V primeru zahtev po brezhibni površini naših polizdelkov (palic, plošč ali cevi) kupec opredeli to zahtevo, mi pa jo ponudimo, v kolikor je to izvedljivo za dani material. Kot primer navedemo, da so plošče iz akrilnega stekla t. i. pleksi (PMMA) in polikarbonata (PC) že v osnovi zaščiteni s folijo. Za druge tipe plastik se preveri morebitno dobavljivost zaščite površine s folijo.

4) Kontakt s kemikalijami, topili, olji in mazivi

Različni plastični materiali imajo različne odpornosti na kontakt s substancami, kot so kemikalije, topila, olja in maziva. Direktni kontakt s temi substancami lahko privede do motnosti na površini, površina lahko nabrekne, lokalno razpade oziroma se ireverzibilno poškoduje. Na ta način se lahko poškoduje tudi mehanske lastnosti materiala. Iz tega naslova je potrebno tovrstne substance hraniti ločeno od plastičnih materialov. V našem podjetju lahko za dotično substanco in izbrani material podamo ekspertizo, ki opredeli odpornost oziroma neodpornost izbranega plastičnega materiala.

5) Temperaturna nihanja

Zaradi temperaturnega raztezanja in krčenja plastičnega materiala, ki ga fizikalno opredeli koeficient linearnega raztezka, lahko pri večjih delta T prihaja do znatne dimenzijske deviacije. Kontrola dimenzij ob nihanju temperature obdelovanca potemtakem ni adekvatna, razen v primeru, ko se le-ta dobavi pri temperaturi okolice 20 ± 1 °C. Ker temperatura vpliva na krčenje in raztezanje dimenzij plastičnega kosa, se torej meritve izvaja samo ob predhodni klimatizaciji kosa na temperaturo okolice, ki pa mora biti zadosti dolga, da se celoten kos popolnoma stabilizira. Obstajajo enačbe, s pomočjo katerih se lahko natančno izračuna čas klimatizacije.

6) Zaostale napetosti

Tudi toplotno popuščanje v fazi proizvodnje ne more v celoti anulirati zaostalih napetosti, ki se nahajajo v plastičnem materialu in posledično v izdelku in ki so posledica proizvodnega procesa. Tovrstne napetosti imajo trend popuščanja, v kolikor je material izpostavljen temperaturnim nihanjem in sončnemu sevanju. Za poliamide je značilno, da se jim lahko poveča volumen, če so izpostavljeni vremenskim vplivom, še posebej vlagi. Poliamidi so izrazito higroskopični, vpijajo vlago, kar lahko spreminja njihove mehanske lastnosti. Oba mehanizma, relaksacija napetosti in absorpcija vlage imata za posledico dimenzijske deviacije in zvijanje plastičnega materiala in izdelkov. Zaradi teh fizikalnih zakonitosti polimernih materialov (plastike) in kljub obvladovanju proizvodnega procesa ne moremo zagotavljati permanentno dimenzijsko stabilnost in nezvijanja (deformacije) obdelanih kosov. Dodamo, da so zaostale napetosti lahko nehomogeno porazdeljene znotraj istega polizdelka po nekem vzorcu, kar pomeni, da bo obnašanje različnih predelov iz istega polizdelka različno (primer; v plošči, ki jo razrežemo, se lahko  različni deli plošče različno obnašajo pri strojni obdelavi). Tovrstni mehanizem se rešuje in se lahko reši v fazi izbora materiala, izboru ustrezne dimenzije polizdelka v smeri večjih debelin, s pomočjo pravilne, plastičnim materialom prilagojene, konstrukcije izdelka ter procesnih nastavitvah strojne obdelave.

7) Sevanje in gorljivost

Plastičnih materialov ne izpostavljamo energijskemu sevanju, kot so rentgenski žarki, ker velja, da niso vsi tipi plastik odporni na tovrstno sevanje.  

Naša tehnična plastika sama po sebi ne predstavlja požarne ogroženosti. Nekateri tipi so gorljivi, prosimo torej, da jih hranite, kot je to predpisano z zakonom in dobro prakso.

8) Poroznost

Določeni tipi materialov so lahko porozni na mikro nivoju. Poroznost je posledica ohlajanja materiala pri procesu ekstruzije. Praviloma se najprej ohladi zunanji del polizdelka, medtem ko se centralni notranji del materiala ohlaja dalj časa. Ohlajanje materiala in posledično krčenje ima za posledico izgubo volumna, kar lahko povzroči mikro poroznost v centralnem delu. Predvsem za POM H je značilen tovrsten fenomen, medtem ko je pri POM C ta proces bistveno manj izrazit. Standardni POM C je lahko porozen, ni pa nujno. Pri standardnem POM C materialu se mikro poroznost med proizvodnjo ne meri in ni okarakterizirana na tehničnem listu materiala. V kolikor končni izdelek zahteva ničelno stopnjo poroznosti polizdelka, je potrebno tovrstno zahtevo opredeliti v fazi povpraševanja. Obstaja posebna vrsta materialov ter posebna proizvodnja, pri kateri se s fotometrijo v fazi procesa ekstruzije ter s t. i. eng. dye penetrant testom nadzira in izloča poroznost iz materiala. Tovrstni materiali so predmet posebnega povpraševanja in niso zajeti v naboru standardnih tipov polimerov.

9) Ojačani materiali

Naši ojačani materiali, kot so PA66 GF30 (30% steklenih vlaken), modificirani PEEK, PEEK GF30, PEEK + 30 % ogljikovih vlaken (carbon fibre), PEEK + 20% keramike, PEI GF30, PPS GF40 in neojačani materiali, kot so PET, PET HI (udarno modificiran) ter PPS, morajo biti predgreti pred rezanjem ali vrtanjem. To velja za palice od premera 80 mm naprej ter plošče od debeline 50 mm naprej. Temperatura pregretja mora biti med 90 °C in 120 °C s hitrostjo ohlajanja 10 °C na uro. Vsi ostali materiali pa morajo pred pričetkom strojne obdelave imeti temperaturo okolice. Ojačani materiali se obdelujejo z diamantnimi orodji, ki poleg vseh prednosti omogočajo tudi odlično obdelavo ostrih robov.

10) Skladiščenje

Za dolgoročno optimalno skladiščenje plastike priporočamo skladiščenje v kartonski škatli pri konstantni temperaturi okolice (23 °C / 50 % relativna vlaga). Pri skladiščenju se zogibamo previsokim obremenitvam, ki jih povzroča skladiščenje v višino ali neka druga oblika pritiska na površino materiala. Na ta način zmanjšamo dimenzijske deformacije ter ohranimo funkcionalnost materiala.

Ker ne razpolagamo s točnimi informacijami in posledično ne poznamo in ne moremo nadzorovati in vplivati na pogoje skladiščenja pri kupcu, reklamacije iz naslova dimenzijskih odklonov in deformacij (vezano na poglavji 2 in 6) sprejemamo izključno v terminu 14 dni po dobavi. 


POSLOVANJE

1) Varstvo osebnih podatkov

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov kupca. Podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe komunikacije ter procesa izpolnitve naročila. Kupčevi podatki v nobenem primeru nikoli ne bodo predani tretjim osebam. Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Dostavni službi (npr. Pošta Slovenije, DPD, GLS, UPS, SŽ in ostali) bomo zaupali le potrebne podatke za dostavo naročenih izdelkov ali materiala (podatki o prejemniku in naslov za dostavo). Za potrebe opravljanja storitev, ki jih nudimo, zbiramo naslednje uporabnikove podatke: ime in priimek ali ime podjetja, naslov za dostavo materiala, naslov podjetja,  telefonsko številko in elektronsko pošto. Z nakupom soglašate, da vaše podatke interno shranimo in uporabljamo izključno za namene internega arhiva in statistike ter komunikacije za potrebe izvedbe naročila ali predstavitve novitet.

2) Politika uporabe piškotkov in piškotki

Naša spletna stran uporablja piškotke. S tem zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo. Spremljamo tudi statistiko obiskov. Ob obisku strani se izbrani podatki, kot so IP naslov, datum, čas, naslov strani, s katere obiskovalec prihaja, shranijo na strežnik. Tovrstni podatki so anonimni. Uporabljajo se samo za analizo obiskov spletnega mesta. Analizo omogoča orodje Google Analytics. Obiskovalec spletišča je obveščen o uporabi piškotkov, in sicer pri prvem obisku. Za uporabo določenih piškotkov prosimo obiskovalca za njegovo privolitev. Obiskovalec lahko svojo odločitev v zvezi z uporabo piškotkov kadarkoli spremeni na tej spletni strani. Naša spletna stran ne posreduje piškotkov nikamor. In jih tudi ne uporablja za prikazovanje reklamnih sporočil.

Piškotki so datoteke, ki jih obiskana spletna stran naloži v vaš spletni brskalnik. Določeni piškotki so nujno potrebi za delovanje spletne strani. Piškotki ne vsebujejo nobenih osebnih ali drugih podatkov, ki bi jih lahko uporabili za identifikacijo uporabnika. Iz tega naslova priporočamo, da v njihovo uporabo privolite. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Po poteku veljavnosti pa brskalnik piškotke samodejno izbriše. Uporabnik lahko vse piškotke ali piškotke za posamezno spletišče izbriše tudi ročno. Možno je tudi onemogočiti v celoti uporabo piškotkov v brskalniku. Lahko se zgodi, da v primeru, če boste uporabo piškotkov v celoti onemogočili, nekatere funkcije spletne strani ne bodo delovale ustrezno.

3) Pravno obvestilo

Spletna stran je last podjetja Politrim, d. o. o. Naše podjetje to spletno stran upravlja. Vsebine na spletni strani so last podjetja Politrim, d. o. o. in se lahko uporabljajo v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez dovoljenja podjetja Politrim, d. o. o. Včasih se zgodi, da ne moremo zagotavljati popolne točnosti in zanesljivosti vseh objavljenih informacij. Vsa opozorila bomo sprejeli resno in popravili morebitne napačne informacije. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za posledice, ki bi nastale zaradi uporabe naših spletnih informacij. Pridržujemo si pravico do dnevne spremembe vsebin  ter popravka morebitnih napak v napisanem besedilu.

Z nakupom našega materiala kupec potrjuje, da sprejema zgoraj opisane pogoje in zakonitosti in se z njimi strinja.